Historie

In de jaren 1850 bestaat er al een zanggezelschap Orphée, Société du Chant in Fauquemont (Valkenburg). 
In 1864 wordt mannenkoor Orphée (her)opgericht in Houthem-Sint Gerlach als Société Chorale Orphée.
De eerste directeur is Johan Smeets, hoofdonderwijzer in Valkenburg. Bezoldiging: 7 francs per les.

In 1865 en 1866 wordt melding gemaakt van onderstaande bestuursleden, die wellicht ook betrokken zijn geweest bij de oprichting: 
Jan Willem van Sintfijt (president), Wilhelmus Gerlachus Maas (secretaris-penningmeester), Willem Speessen, Albert Croon, Andreas Sleijpen, Willem Kleuters, Paulus Geuskens en Christiaan Vanderschuren.

Beknopte kroniek:
1867
26 februari: Orphée luistert een feest op te Spaubeek

1869
17 mei: Orphée organiseert een eigen zomerfestival. 

Tradities sinds het begin van het bestaan:

  • Viering St. Caeciliafeest in november met een souper, betaald door de kas.
  • Orphée zingt in parochiekerk geregeld een zogenaamde 'muzijksmis'.
  • Geregeld concerten op kermiszondagen, vastenavond, festivals en feesten

1876
Albert Corneli wordt president van Orphée. Orphée telt op dat moment 23 leden. Daarnaast deelname aan een muziekfeest van Walrams genootschap uit Valkenburg. De antieke drapeau, die nog steeds in ons bezit is, werd in dit jaar mogelijk vervaardigd. Uit de jaarrekening blijkt dat P. Philippens uit Houthem hieraan gewerkt heeft. In 1895 blijkt uit de jaarrekening dat P. Smeets gewerkt heeft aan het vergulden en opmaken der drapeau. Zie foto. 


1877
Albert Corneli overlijdt in Menton in Frankrijk. Vanaf dan is het onbekend of er nog een president is geweest.

1878
Orphée wordt bedreigd in haar bestaan en er wordt een ledenoproep gedaan, zo blijkt uit een oud krantenknipsel. Gedurende 14 jaren wordt er geen activiteit meer beschreven in het boek en bij de eerste pagina vanaf 1892 wordt er beschreven dat Orphée gedurende deze 14 jaren niet meer heeft bestaan.
Toch heeft Orphée oude medailles van een deelname aan een muziekfeest op 1 augustus 1880 in Maastricht en een muziekfeest van Walram in Valkenburg op 8 juli 1883. Ook heeft Orphée volgens een oud drukwerk uit Luik in 1886 deelgenomen aan een concours in Valkenburg, alwaar de tweede prijs werd behaald.

1892
18 september: oproep door enkele Orpheonisten om weer te komen zingen. Er melden zich 35 mannen aan. De zoon van Joh. Smeets: Jozef Smeets wordt directeur. Het bestuur bestaat nu uit:
Aug. Nève; J.W. Van St. Fijt; W.G. Maas en W. Kleuters. President: burgemeester Fr. Corneli; secretaris: Th. Delissen; penningmeester: Jan Janssen.
Vanaf dit jaar wordt de kas opgemaakt in Nederlandse Guldens. Tot nu toe gebeurde dit in Belgische Francs.
Inkomsten: lesgeld van de leden; donaties van ereleden, de notabelen van Houthem; concerten van kermis en vastenavond leveren meestal winst op en bij serenades en bruiloftsmissen kan er steeds een goede gave af voor het koor.
Activiteiten: Concerten met kermissen en vastenavond; deelname aan festivals; optreden bij blijde en droeve gebeurtenissen in het eigen dorp; serenades voor gouden echtparen; installatie nieuwe pastoor.

 

1893
24 januari:  Aan de armen worden door het bestuur 200 broden uitgedeeld.
In april wordt er een concert gehouden op vastenavond samen met fanfare St. Gerlach. De opbrengst wordt onder de armen verdeeld.

1894
15 juli: Het koor maakt een uitstapje naar Antwerpen. 5 bestuursleden, 44 zangers en 15 ereleden gaan mee. Het koor bestaat 30 jaar.

1895
23 mei: Koningin Emma en prinses Wilhelmina brengen een bezoek aan Valkenburg en passeren daarbij Houthem. Orphée zingt hen toe, opgesteld voor het schoolhuis.
21 juli: Internationale zangwedstrijd in Luuk (Luik). Orphée haalt 4e prijs in de 3e afdeling! Een medaille, een oorkonde en 100 francs getuigen van deze prestatie. Thuis wordt het gezelschap afgehaald bij station Meerssen door fanfare St. Gerlach; schutterij St. Martinus en de plaatselijke duivenvereniging.
In Houthem wachten 100den belangstellenden!

1898
Winteravond met drie verenigingen: Orphée, fanfare St. Gerlach en toneelvereniging 'De vriendenkring''. 
17 en 18 juli: Concours in Gent. In de 3e afdeling wordt door de jury Orphée de 2e prijs toegekend! Als de 28 zangers thuiskomen, afgehaald door fanfare en schutterij, kunnen zij een vergulde medaille tonen en een bedrag van 200 francs. Als aandenken aan het succes van Gent wordt er een foto gemaakt.


1899
11 juli: Opluisteren Huwelijksmis van dirigent Jos. Smeets.

1901
Nieuwe directeur: A. Sleypen.

1903
President Fr. Corneli overlijdt te Luik. Orphée zingt de requiemmis. Ter nagedachtenis wordt mevrouw Corneli-Raikem tot beschermvrouwe gekozen.
Nieuwe president: Aug. De Nève. 

1905
Nieuwe president: Em. Van Kesteren

1908
Nieuwe directeur wordt Jos Frissen, die later dit jaar werd opgevolgd door A. Pennartz uit Gulpen.
Nieuwe president wordt Jean Janssen.

1909
Mevr. Corneli sterft. Zij laat een legaat na aan de vereniging dat bestaat uit een jaarlijkse uitkering van 15 francs die door Robert de Selys-Fanson uit Luik uitbetaald zal worden. Na 1926 zal deze donatie verwaterd zijn vanwege inflaties. Jos. Smeets wordt opnieuw directeur. 

1911
P. Pennartz uit Gulpen wordt directeur.

1913
M. Cransveld uit Maastricht wordt de nieuwe directeur. 

1914
De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Er worden 7 leden gemobiliseerd in het Nederlandse leger.

1915
President J. Janssen overlijdt, na bijna een halve eeuw lid te zijn geweest van Orphée. De opvolger wordt Jos Geuskens, die sinds 1908 ook secretaris is. 

1919
deelname aan festival te Berg en Terbliet. 4e prijs en f10.

1924
Orphee brengt tweedaags bezoek aan Antwerpen. Reis per autocar. ’s Avonds bezoek aan de Scala van Antwerpen.

1926
18 september: opmerkelijk bestuursbesluit: er moet op tijd begonnen worden met repeteren en de leden behoren niet te kaarten voor of onder de les.
Er volgen drie directeuren in enkele jaren tijd: J. Coumans uit Vroenhoven;  Ant. Loontjens en P. Heusschen uit Maastricht. 
Orphee heeft sinds enkele jaren een eigen toneelregisseur: dhr. Thirion. Onder zijn leiding worden verschillende uitvoeringen gegeven en een opera.

1930 
23 februari: “Opvoering: de Barbier van Sevilla.

1931
nieuwe directeur: L. Neyzen uit Maasticht.  
P. Meyers wordt regisseur.

1933
Er wordt een serenade gebracht aan Eerwaarde Heer Pastoor Systermans. Het bestuur poseert voor een foto voor hotel v.d. Weyer (zie foto).

1938 
20 februari: toneelstuk ’t verke’ van Pierre Visschers uitgevoerd op een winterconcertavond.
Orphee moet Buma-rechten gaan betalen. 
Er wordt een loterij gehouden: 3000 loten van 10 cent. Netto-opbrengst: f 130,15

1939: 
gemeentelijke subsidie: f 75,-
1864-1939: Orphée 75 jaar


1940:
Tweede wereldoorlog. Stille tijd voor het koor.

 
1942
President en secertaris Jos Geuskens overlijdt. Er wordt niet meer in het Orphéeboek geschreven. Het nieuwe boek uit de periode 1942-1964, ledenlijsten en diverse memorabilia zijn tot op heden zoek. 

1944
Orphée telde door de Tweede Wereldoorlog nog maar 19 leden. Men bleef echter zingen in de oorlog ten huize van mevrouw Geuskens, weduwe van de in 1942 overleden oud-voorzitter Jos Geuskens. Oud bestuurslid Jules Hermans, wonend in Heerlen, samen met Jan Muyres (voorzitter), Giel Frijns en Gier Wetzels geven Orphée opnieuw impuls om te starten. 
Nieuwe directeur wordt Em. Lodewick.

 

1948
De nieuwe directeur wordt P. Heusschen die ook in het begin van de jaren dertig de leiding had. Giel Frijns wordt voorzitter. 

1949
Er wordt deelgenomen aan een concours te Hilversum. Orphée ontving de 2e prijs en de directeursprijs voor dhr. Heusschen. 
Nieuwe naoorlogse tradities bij Orphée: Het opluisteren van de Nachtmis in Klooster Ravensbos en het deelnemen aan de processie (tot 1971).

 

1950
De nieuwe directeur is Mathieu Notermans uit Heerlen.

 

1951
Orphée heeft weer een beschermheer: de heer J. (Joep) Weinberg van hotel kasteel Geulzicht. Joep Weinberg droeg Orphée een zeer warm hart toe en nodigde de leden vaker uit voor feesten in Geulzicht.

 

1955
In dit jaar wordt het 90-jarig jubileum van Orphée gevierd met vier feestdagen, met o.a. een H. Mis, een receptie, twee ere-concerten, een feestconcert, optochten en een bal.

1961
Na een korte periode van waarnemend voorzitterschap door Hubert Silverentand wordt Wil Borghans de nieuwe president.

1964
Orphée bestaat 100 jaar. Er wordt wederom vier dagen feest gevierd. Er vinden twee concerten, een wijnfeest, een hoogmis met koffietafel, een balavond, een receptie een bierfeest en een groot sluitingsbal plaats.

1965
Beschermheer, ere-voorzitter, Weinberg overlijdt.
Nieuwe directeur wordt G. Smeets uit Valkenburg
Er wordt een orgel gekocht en Orphée maakt een uitstapje naar Altenahr. 
Het ledental loopt vanaf dit jaar terug. Er is gebrek aan mannenstemmen in Houthem.

1968 
Orphée wordt lid van de Onderlinge Federatie en neemt deel aan de Zangersdag in het voorjaar. Deze kleine federatie omvat een aantal buurtkoren, die optreden voor een deskundig en kritisch juryrapport. 

In september start Orphée als gemengde zangvereniging. Drijvende krachten zijn dhr. Borghans en mw. Brands-Geuskens, dochter van oud-president Geuskens. Nieuwe directeur wordt P. Beckers uit Heer.

1969
1 maart: Zangersdag Onderlinge Federatie in Valkenburg. Eerste optreden als Gemengd Koor. Met lof van de jury!
Er vindt een dagreis naar Duitsland plaats. 
Het 105-jarig bestaan wordt gevierd met de organisatie van een week Geultreffen. 

1970
Geultreffen in La Calamine (Neumoresnet)
Deelname aan de zangersdag in Voerendaal en een tuinfeest.

1971
Concours in Weert. De 1e prijs in de 1e afdeling wordt behaald, waarna er een drukbezochte receptie volgt.

1972
Uitstapje met concert en diner in Eupen

1975
Deelname zangersdag in Valkenburg. 
Er vindt een uitstapje en kerstconcert plaats in Linnich (D).

De tradities van het gemengd koor zijn het opluisteren van een H. Mis voor levende en overleden leden van Orphée; Kienavonden (tot 1985), deelname aan de Carnavalsoptocht (tot 1986); een Voorjaarsconcert met bevriende koren in dorpscentrum "De Holle Eik" en het opluisteren van de Kerstnachtmis.

1976
Deelname zangersdag in Klimmen.
Orphée en enkele Valkenburgse koren zingen het Slavenkoor uit Nabucco in het Pavillon.1974
Nieuwe president wordt Frans Borghans, zoon van Wil. 
Op 5 en 6 oktober: Uitstapje naar de Eifel en de Voerstreek. 

1977
Nieuwe directeur wordt Piet Bours uit Valkenburg. 
Deelname zangersdag in Maastricht en Spaubeek. 
Wandeltocht met picknick (65 deelnemers).
Carnavalsbal met eigen prins en prinses. 

1978
Dagreis naar de Ardennen en diner in Francorchamps. Kerstcantate.

1979
Deelname aan de zangersdag in Maastricht
Autorally. Viering 115 jaar Orphée met feestavond.
Grotwandeling in Geulhem.


1980 
Organisatie en deelname zangersdag van de kleine federatie in Houthem St. Gerlach. 
Tuinfeest. Dagreis naar Brugge. 
Handgeborduurd embleem voor op het mannenkostuum.

1980 
Deelname zangersdag van de kleine federatie in Doonder ( Doenrade) 
Nieuwe president: Abby Coenen. 
Speurtocht en barbecue.

1984
Deelname aan concours in Weert is een groot succes: 1e prijs en promotie naar afd. B.. Mannen krijgen nieuwe strikjes.
Deelname zangersdag van de kleine federatie in Maastricht. Zeskamp en barbecue. 


1985

Zangersdag in Valkenburg. 
Speurtocht en barbecue. 
Nieuwe piano gekocht.

Wil Borghans is 25 jaar (ere)voorzitter van Orphée.


1986
Deelname aan concours in Weert: 1e prijs en promotie naar afd.A !  
Oriëntatierit met auto en barbecue
Deelname zangersdag van de kleine federatie in Klimmen.


1987
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek. 
Wandeling en spellen en barbecue. 
Nieuwe blouses voor de dames. 


1988 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in  Sjin (Schin op Geul).  
Wandeling en barbecue.


1989
1864-1989: Orphée 125 jaar
Driedaags feest met een korendag (zangersdag), receptie, feestgids en een Houthemse avond. Diner in Hotel Willems.

 

1990 
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Valkenburg
15 sept. Eendagsuitstapje naar Namen voor alle leden en aanhang. De Citadelle en de tuinen van de abdij Annevoie werden bezocht. 


1991
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Voerendaal. 
Wandeltocht in Walem en barbecue.


1992
Waarnemend voorzitster: Mia Geuskens-Reynaerts.

Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Doenrade. 
Wandeling en barbecue.


1993
25 april: deelname aan zangconcours te Weert in de St. Oda-kerk.Orphée behaalt 78 punten in de B-afdeling, wat goed is voor de 1e prijs!
Opluistering van de H.Mis bij de 'Sjaasbergergank' (bij de Kluis in Valkenburg), waar Orphée haar 'dialekmès' ( tekst van erelid A. Bemelmans-Steynebrugh, muziek: Fr.Schubert) ten gehore brengt voor een groot aantal toehoorders.
23 oktober: feestavond: viering van 25 jaar gemengd koor Orphée. Jubilarissen: Mia Geuskens en Fien Lahaye. Ook Theo Voncken, Gerlach Vrancken, Wil Borghans en Jef Sleijpen worden gehuldigd voor meer dan 25 jaar betrokkenheid.


1994 
Uitvoering "Dialekmès"  tijdens de dialekmès-viering van Veldeke-krink-Valkeberg in Valkenburg.
Familiedag  en barbecue op de Sousberg in Strucht. Ingeschreven in het verenigingsregister Kamer van Koophandel. 
Viering 130 jaar Orphée met feestavond. Nandy Bielders is 25 jaar lid. Theo Voncken (40 jaar lid) krijgt de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau. 

1995
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek. 
Dames krijgen nieuwe lange rokken. 
Spellen, speuren en barbecue in Gäöl: 'Piemelehook' (Geulle). Korenavond in St. Joost. 
Overlijden erevoorzitter Wil Borghans op 29 mei. Hij werd met verenigingseer begraven.

1996
Oprichting van een Muziekcommissie. 
Premiere van 't Limburgs Volksleed' in Chateau St. Gerlach. De dialecttekst is van Els Diederen (koorlid) en de 4 stemmige koorbewerking is van Piet Bours. 
Concert op hoevefeest in Geulle. 
Optreden op de kerstmarkt in de Gemeentegrot in Valkenburg.


1997
januari: Nieuwe (de 14e) president (voorzitter): Mathieu Lahey uit Valkenburg-Houthem. 
Tweedaags uitstapje naar Leiwen aan de Mosel. (Duitsland). Orphee zingt de zondagsmis ( van Schubert)in de kerk van Leiwen. 's Zondagsmiddags bezoekt het koor de stad Trier.
De bestuursleden: Nandy Bielders en Piet Wijnker winnen f3000,- voor Orphée in het Casino. 
Deelname aan Korenfestijn in Gulpen.  
Deelname aan festiviteiten ter gelegenheid van de opening van het gerestaureerde Chateau St. Gerlach. 
Plaatsing antieke Orphée-goederen in de bibliotheek van  Chateau St. Gerlach.
Er worden twee jubilarissen gehuldigd: Gerlach Vrancken (40 jaar lid) en Tiny Odekerken (25 jaar lid).

Inkomsten: contributie van de leden; opbrengst wekelijkse lotto; donateurskaartenactie; het zingen van Huwelijksmissen in de parochiekerk; bij voorjaarsconcert: nettowinst op drank, eten en tombola; gemeentelijke subsidie.

1998
Deelname aan en organisatie van zangersdag van de kleine federatie in Houthem-St. Gerlach. (in de kerk en Holle Eik). 
Boswandeling en barbecue op de Bockhof in Sjummert-Haasdal (Schimmert) met jubilarissen Tiny Loozen en Theo Wijnands (25 jaar lid). 
Deelname aan Euregionaal korenfestival in Heugem.

1999 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in Schin op Geul.
Nieuwe blouses voor de dames.

2000
Tweedaags uitstapje naar Aulhausen. (Duitsland). Orphee zingt de H.Mis (van Schubert) in de kerk van Assmannshausen. 's Avonds in het hotel is er een diner en feestavond en huldiging van 6 zilveren jubilarissen; Wiel Coenjaerts; Piet Wijnker; Carole en Sjir Frissen, Pierre Loozen en Sjo Kempinski. Bezoek aan o.a. Rüdesheim en Koblenz.
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in Valkenburg aan de Geul.
Opmerkelijke traditie: Zolang het koor bestaat,dus meer dan een eeuw en óók de eerste jaren van het computertijdperk, worden de jaarnotulen en jaaroverzichten met de hand geschreven in het logboek van de vereniging!

 

2002
Eerste uitgave van het verenigingsblad ''t Rundsje" onder eindredactie van secretaris Mart Kerckhoffs.
Aanschaf digitale piano om mee te nemen bij uitvoeringen.
Madeleine Volkers is 25 jaar lid en dirigent Piet Bours viert zijn 25 jarig jubileum als directeur en begeleider op de piano bij Orphée. Dit wordt gevierd met een feestavond.
juni: Orphée op het www. Els Diederen(koorlid) zorgt voor het design en onderhoud van de website.
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek.
Korendag in Klimmen. 
Start bouw nieuwe Holle Eik.

2003
April wordt de nieuwe Holle Eik geopend. Orphée zingt enkele liederen.
Juni : Uitstapje naar Keulen t.g.v. het 140 jarig bestaan van het koor.
Juni: Opluisteren van de dialekmès op de Sjaasbergergank bij de Kluis.
September: concert in Voerendaal en opluisteren van dialekmès van Veldeke-Valkeberg.
Oktober: Opluisteren Jubileummis René van der Linden( CDA-politicus); 

1864-2004: Orphée viert 140 jarig bestaan.

2004 is ook het jaar van de jubilea. 385 jaar Verenigingsleven Houthem-St. Gerlach. De Brassband viert haar 125 jarig; de Voetbalvereniging Iason haar 60 jarig; Handbalvereniging haar 50 jarig; Computerclub Houthem CCH haar 10 jarig bestaan. Samen en apart zijn er tal van festiviteiten en activiteiten. Op 31 januari vond er een Bindingsdag plaats en op 27 maart een ludiek concert "Spring i(n)s in the air". 
Op 4 april was er een feestavond voor de drie jubilarissen: Theo Voncken (50 jaar lid), José Frissen en Christel Prickarts (25 jaar lid)

2006
26 maart: Opluisteren H.Mis (dialectmis) in verpleeghuis Valkenheim t.g.v. 80ste verjaardag van erelid Anne-Marie Bemelmans-Steynebrugh.
21 mei: Lunchconcert i.s.m. Brassband St. Gerlach en de jeugdbrassband.
19 november: H. Mis in zorgcentrum Vroenhof met de première van "Ode aan Houthem", met muziek en tekst van ons lid Sjir Frissen en in een vierstemmige bewerking van Piet Bours. Naast de dialectmis van ons erelid Annemie Bemelmans, wordt muziek met teksten van leden Els Lahey en Pierre Loozen ten gehore gebracht.

2007
24 maart: Jubileumfeest Gerlach Vrancken (50 jaar lid) en Mabel den Otter (25 jaar lid) in Hotel Lahaye. 
15 april: Lunchconcert i.s.m. Brassband St. Gerlach in de Holle Eik
24 mei: Muzikale deelname aan het Houthemse afscheid voor burgemeester Nuytens van Valkenburg.

2008
13 april: Lunchconcert samen met het mandoline-gitaarorkest the Strings uit Stein en het Mergellandkoor uit Margraten-Scheulder, in de Holle Eik. (t.g.v. 40 jaar gemengd koor)
23 oktober: Mia Geuskens-Reynaerts wordt lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor Orphée. Er vindt een gezellige avond, met zang van Orphée plaats in 't Wit Paerd samen met de hele familie van de feestelinge.

 

2009
31 maart: Bij de sponsorcompetitie in Holland Casino eindigde een delegatie van Oprhée met het hoogste aantal punten.
28 juni: De dialectmis op de Sjaasbergergank werd opgeluisterd
12 juli: Het feest t.g.v. het veertigjarig jubileum van Oprhée als gemengd koor, tevens viering van de jubilea van Mia Geuskens (40 jaar lid), Fien Lahaye (40 jaar lid), Nandy Bielders (40 jaar lid) en Cecile Kempinski (25 jaar lid), Mart Kerckhoffs (25 jaar lid) en Henk Dullens (25 jaar lid) vond plaats in en buiten een mergelgrot in Bemelen.

2010
28 november: Adventsconcert in Lauradorp, Landgraaf.
10 december: Kerstconcert in Zorgcentrum Vroenhof
19 december: Traditionele Kerstconcert met de Houthemse muziekverenigingen, met na afloop het eveneens inmiddels traditionele samenzijn in de Holle Eik.

2011
1 februari: Uitvaartdienst van ons erelid Anne-Marie Bemelmans-Steynebrugh in de Oude Kerk in Valkenburg met o.a. de vaste gezangen uit haar eigen 'dialekmès' die zij voor ons koor heeft geschreven in 1993. Sinds 1994 was Annemie erelid.
3 juli: Familiedag op de Bockhof in Schimmert

2012
28 januari: Opluisteren Limburgse middag met zang, gedichten en verhalen in de Limburgse streektaal in zorgcentrum Vroenhof. 
29 september: Orphee zingt tijdens de jubileum-dialekmès van Veldeke-Valkeberg.
13 oktober: Korendag van de onderlinge federatie in Schin op Geul. Een zeer goede beoordeling voor Orphée van het jurylid!

2013
27 september: Muzikale omlijsting huwelijksmis in de St. Gerlachuskerk in Houthem met wel 7 talen.
12 oktober: Korendag van de onderlinge federatie in Ransdaal.
22 december: Deelname aan Kerstconcert van de Houthemse muziekverenigingen.

2014
Orphée bestaat 150 jaar!
Het jubileumjaar wordt begonnen met een feestelijke, gezongen jubileummis op 30 maart met aansluitend ontbijt voor leden en partners. Het zangkoor bestaat thans uit 31 leden (9 sopranen, 6 alten, 8 tenoren en 8 bassen) en daarnaast nog 6 leden van verdiensten. Piet Bours is al 37 jaar de dirigent van Orphée. Op 26 april ontvangt Mathieu Lahey, o.a. voor zijn verdiensten voor Orphée een Koninklijke Onderscheiding.
Op 21 juni vindt de jubileumreceptie plaats in café 't Wit Paerd, waarbij de nieuwe dames-uniformen en nieuwe heren-strikken worden gepresenteerd. Hier worden de jubilarissen Theo Voncken (60 jaar lid); Piet Wijnker (40 jaar lid); Karin Hamers (25 jaar lid) en Marianne van Oerle (25 jaar lid) gehuldigd. Theo Voncken wordt benoemd tot erelid. Orphée ontvangt uit handen van burgemeester Martin Eurlings de Koninklijke zilveren erepenning voor haar verdiensten in de gemeenschap. Brassband St. Gerlach brengt een serenade aan het koor. 's Avonds vindt er een feestavond plaats voor leden, leden van verdiensten en hun partners in de Brakkeberg in Geulhem.
14 september geeft Orphée samen met Brassband St. Gerlach een speciaal Mozartconcert in de Gerlachuskerk en op 11 oktober organiseert Orphée als afsluiting van het jubileumjaar de Zangersdag van de Onderlinge Federatie.
In 't Sjtegelke (het blad van de Heemkundevereniging) verschijnen een paar historische artikelen over Orphée van de hand van Els Lahey-Diederen: Orphée startte in 1864 als mannensociëteit-zangkoor in het dorp-gemeente Houthem. Sinds 1968 zingen er ook dames in het koor. De geschiedenis, in de 19e, 20e en 21e eeuw, concoursen en zangersdagen, tradities door de eeuwen heen, repertoire, jubilea, uitstapjes en familiedagen, memorabele aanschaffingen en uitgaven komen aan de orde. Tot slot een lijst van presidenten/voorzitters en directeuren/dirigenten.

18 september: Op deze dag is de oprichting van een jongerenafdeling een feit: Orphée Social SingingZij worden muzikaal geleid door Jessie van den Boorn.

2015
20 december: Deelname aan het Kerstconcert, samen met Orphée Social Singing, Brassband en Kerkkoor in de Gerlachuskerk. De kerk was te klein, ieder jaar wordt de belangstelling groter.

2016
10 jan. Feestelijke H. Mis tijdens het Gerlachusoctaaf voor leden en overleden leden van Orphée. Ook ter ere van drie jubilarissen: Paul Frijns (25 jaar lid), Sjo Kempinski (40 jaar lid) en Madeleine Volkers (40 jaar lid). Aansluitend huldiging van de jubilarissen en feestelijke brunch in 't Wit Paerd. 
6 maart: Opluisteren H. Mis (Messe in Es - Karl Kraft) in de kapel van de Paters Montfortanen in Houthem.
10 april: Optreden in de Mazjerang van Veldeke (jubileum) in Hotel Voncken

2017
22 januari: Afscheid van Piet Bours als dirigent. Hij functioneerde 40 jaar als dirigent van Orphée en was daarvoor al begeleider. Locatie: Hotel Voncken in aanwezigheid van Zangvereniging Orphée, mannenkoor Geulklank en vele genodigden. Piet kreeg een Koninklijke onderscheiding voor al zijn verdiensten voor Orphée en de Valkenburgse gemeenschap uit handen van burgemeester Martin Eurlings.  
2 februari: Eerste repetitie met de nieuwe dirigent Levon Leonard. Bij Orphée Social Singing heeft Ellen Verheijen na een half jaar het dirigeerstokje overgedragen aan Marjolein Jeurissen.
21 mei: Verwenzorgconcert in de Revalidatiecentrum de Plataan in Heerlen.
23 juli: Jaarlijkse traditie: Familiedag, dit jaar in Itteren met wandeling, activiteiten, eten, drinken en diverse Orphée-acts.
17 december: (35ste) Kerstconcert samen met Orphée Social Singing, Kerkkoor St. Caecilia en Brassband St. Gerlach. 

2018
22 februari: Voor het eerst wordt er een open repetitie gehouden; Mede daardoor mochten we dit jaar 6 nieuwe leden begroeten.
8 april: Jubileumconcert t.g.v. 50 jaar Gemengd Koor met de "Koren van Levon" in de Holle Eik te weten: Belcanto Resonance, Popkoor Ambissjes en Orphée. Ook de jeugdafdeling Orphée Social Singing was van de partij. Tijdens het concert worden diverse anekdotes uit de periode 1968-2018 met humor gepresenteerd. Aansluitend worden Els Lahey, Jeannette Bemelmans (25 jaar lid), José Frissen (40 jaar lid), Nandy Bielders en Mia Geuskens (50 jaar lid) als jubilarissen gehuldigd. Laatstgenoemde werd benoemd tot erelid. Ook wordt er een nieuwe outfit gepresenteerd.
24 juni: Dialectmis op de Sjaasbergergank, die door een plotseling defect aan de piano, volledig acapella werd uitgevoerd.
5 juli: Terrasconcert bij ons repetitielokaal Café 't Wit Paerd samen met Orphée Social Singing

2019
1 januari: Orphée verhuist naar een nieuw repetitielokaal: De Holle Eik in Houthem
15 juni: De jongerenafdeling van Orphée viert haar eerste lustrum.
13 september: Orphée verleent haar muzikale medewerking aan een Oecumenische Viering in Houthem t.g.v. 75 jaar bevrijding. 

 

2020 en 2021
Net als alle andere zangkoren moet Orphée haar activiteiten staken in verband met de coronacrisis, alle uitvoeringen en activiteiten vanaf maart komen te vervallen en Orphée probeert op alternatieve wijze het onderlinge contact in stand te houden.


2022
Orphée kan haar activiteiten weer hervatten onder leiding van eredirigent Piet Bours. 
April: Nieuwe voorzitter: Thomas Bours, nieuwe vice-voorzitter: Karin Hamers, nieuwe penningmeester: Veerle Maas, secretaris blijft Martje Maessen, bestuursleden Marie-José Deguelle en José Frissen. Nieuwe dirigent: Bianca Lenssen. 

2023

2024 
Orphée hoopt op bijzondere wijze haar 160-jarig jubileum te kunnen vieren!